Ali G

עלי (סשה כהן היהודי)  עושה בית ספר לסאטיריניקנים דרך תכנית אירוח של מהגר בריטי שהוא ראפר ג'מייקיני חובב ג'וינטים, נשיםשחורות  עם ישבנים גדולים, "האבקות מקצועית" ושלל אפיקים מרחיבי דעת. הדמות המקורית שבעקבות הצלחתה נולד הסרט בוראט. ביקרו אצלו כמה מנופחי שררה שבאמת לא ידעו שהדמות פיקטיבית.

היה מצחיק ונוקב. פוש קטן על שאר לחצני הוידיאו שייטענו בינתיים .

פרופ' נועם חומסקי תקוע עם האף בעליונים גורם לאחרים לעשות בתחתונים.
חובה היסטורית-היסטרית , Respect:

עם ג'ימס בייקר, שר ההגנה של אמריקה הגדולה -לשעבר. על גזרים ומדיניות חוץ

FBI – כל מה שלא העזרת לשאול

שוקל כיצד לפתור בעיות טרור עם ראש מנהל ההגירה לשעבר

התכנית עם מוחמד פאייד היתה השיא. פאייד הוא מליונר מצרי שקנה נכסי צאן בריטיים. הוא גם אבא של דוד שמת עם דיאנה בתאונת הדרכים שגרמה לחובבי קוספירציות להצביע על האירוע כטיפול של שירותי הביון הבריטי באי נעימות שנגרמה לארמון המלוכה.