אבו זאכי ושורש הבעיה היהודית ערבית

קצת שייקה אופיר ז"ל, הצחיק כאן עוד לפני זהו זה ובאבאבובה…הנושא-"הם מתקוטטים".
ההקשר לסכסוך ברור. כל הסכסוך ערבי -יהודי ב 30 שניות של הנאה ודייקנות.

מודעות פרסומת